Συγγραφείς:Η. Καρμίρης1, I. Παππάς1, Μ. Κίτσος2, Ζ. Κούκουρα1
1 Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη 2 Εργαστήριο Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Τ.Κ. 54124, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Λέξεις Κλειδιά:αλληλεπιδράσεις φυτών – ζώων, χαρακτηριστικά βλάστησης, καταμέτρηση κοπράνων
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ξάνθη, 14-16 Οκτωβρίου 2010 (Επιμέλεια έκδοσης: Άννα Σιδηροπούλου, Κωνσταντίνος Μαντζανάς και Ιωάννης Ισπικούδης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet