Συγγραφείς:Damianidis C., Theodoropoulos K., Eleftheriadou E., Gerasimidis A.
Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Forestry and Natural Environment, Laboratory of Forest Botany-Geobotany, P.O. box 270, 54124 Thessaloniki, Greece.
Λέξεις Κλειδιά:Syntaxonomy, vegetation, Erica manipuliflora, Chalkidiki
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 © 2013 HELLENIC RANGE AND PASTURE SOCIETY (HERPAS) Edited by: Vrahnakis M., A.P. Kyriazopoulos, D. Chouvardas and G. Fotiadis
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet