Συγγραφείς:A. Σκαρλάτου1 και Ι. Ισπικούδης2
¹ Δ/νση Δασών Π.Ι.Ν., Περιφέρεια Ιονίων Νησιών, Αλυκές Ποταμού, 491 00, Κέρκυρα ² Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:Εναλλακτικός τουρισμός, οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, Χαλκιδική
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής, Αθανάσιος Ι. Σφουγγάρης, Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Αλέξανδρος Γ. Τσιόντσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet