Συγγραφείς:Filis E.1, Kyrkas D.2, Vasdekis E.3, Konstantinou M.4, Mantzanas K.5
1Directorate of Agricultural Affairs of Epirus, Decentralized Administration of Epirus – Western Macedonia, P.O.Box 1290, 454 45 Ioannina, Greece, 2Department of Floriculture & Landscape Architecture, Epirus Institute of Technology, 471 00 Arta, Greece, 3Department of Agricultural Economics, Region of Epirus, 45110 Ioannina, Greece, 4Department of Landscape Architecture, Kavala Institute of Technology, Faculty of Agriculture, 661 00 Drama, Greece, 5 Laboratory of Rangeland Ecology, Aristotle University, P.O.Box 286, 541 24 Thessaloniki, Greece
Λέξεις Κλειδιά:Epirus, orchids, rangeland types, oak silvopastoral systems
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 © 2013 HELLENIC RANGE AND PASTURE SOCIETY (HERPAS) Edited by: Vrahnakis M., A.P. Kyriazopoulos, D. Chouvardas and G. Fotiadis
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet