Συγγραφείς:Ε. Γ. Μπαδιεριτάκης και Ν. Γ. Εμμανουήλ
Εργαστήριο Γ. Ζωολογίας και Εντομολογίας Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής Ιερά Οδός 75, Βοτανικός 118 55, Αθήνα
Λέξεις Κλειδιά:Mηδική, Θυσανόπτερα, Eriophyes medicaginis
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Λεωνίδιο Αρκαδίας, 2-4 Οκτωβρίου 2008 (Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνος Θ. Μαντζανάς και Βασίλειος Π. Παπαναστάσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet