Συγγραφείς:Π.Δ.Πλατής1, Θ.Γ. Παπαχρήστου1, Δ. Τρακόλης2, Ι. Μελιάδης3, Ν. Γρηγοριάδης4 και Α. Μάκρας5
1Εργαστήριο Λιβαδικών Πόρων, e-mail: pplatis@fri.gr, 2Εργαστήριο Δασοπονίας Περιβάλλοντος και Άγριας Ζωής, 3Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, 4Εργαστήριο Δασοκομίας, Ι.Δ.Ε -ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., 570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη, 5Δασολόγος- Περιβαλλοντολόγος, Γ. Τσαρουχά 8, 566 36 Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:Δορυφορική εικόνα, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.), χλωρίδα, υγροβιότοπος
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΙΑ ΤΩΝ ΠΕΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Βόλος, 10 – 12 Νοεμβρίου 2004 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής & Θωμάς Γ. Παπαχρήστου)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet