Συγγραφείς:Α. Σφουγγάρης1 και Α. Γκαραβέλη2
1Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Οδός Φυτόκου, Ν. Ιωνία, 384 46, Βόλος, e-mail: asfoug@agr.uth.gr 2Δ/νση Δασών Ν. Μαγνησίας, Ξενοφώντος 1, 383 33 Βόλος
Λέξεις Κλειδιά:Lepus europaeus, πληθυσμιακή πυκνότητα, ανάλυση τοπίου, κεντρική Ελλάδα
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 (Επιμέλεια έκδοσης: Βασίλειος Π. Παπαναστάσης και Ζωή Μ. Παρίση)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet