Συγγραφείς:Κ. Τσιουβάρας1, Θ. Παπαχρήστου2, Π. Πλατής2, Α. Αϊναλής3 και Η. Ελευθεροχωρινός4
1Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Α.Π.Θ., 541 24 Θεσσαλονίκη 2Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., 570 06, Βασιλικά, Θεσσαλονίκη 3Δ/νση Δασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 551 34 Θεσσαλονίκη 4Τομέας Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας, Α.Π.Θ., 541 24 Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:Πυρκαγιές, καμένες δασικές εκτάσεις, βοσκότοποι, μέτρα ανόρθωσης
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Λεωνίδιο Αρκαδίας, 2-4 Οκτωβρίου 2008 (Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνος Θ. Μαντζανάς και Βασίλειος Π. Παπαναστάσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet