Συγγραφείς:Χ. Ε. Τζιάλλα1, Δ. Κ. Παπακώστα2, Δ. Σ. Βερεσόγλου2
1 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.- Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ιωαννίνων Ε. Αντίστασης 1, 455 00 Κατσικάς, Ιωάννινα 2 Εργαστήριο Γεωργίας και Οικολογίας & Προστασίας Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, ΑΠΘ
Λέξεις Κλειδιά:Cyperaceae, λίπανση, ασβέστιο, παραγωγή
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ - Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 (Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία Ντίνη – Παπαναστάση)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet