Συγγραφείς:Ζ. Κούκουρα, Α. Νάστης και Μ. Καρατάσιου
Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 540 06 Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:Ψυχανθή, ειδικό βάρος φύλλου, ειδική φυλλική επιφάνεια, ρυθμός αύξησης ρίζας, ρυθμός αύξησης βλαστού
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΜΩΝΩΝ - Πρακτικά του Α' Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου που έγινε στη Δράμα, από 6 έως 8 Νοεμβρίου 1996 (Επιμέλεια έκδοσης: Β. Παπαναστάοης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet