Συγγραφείς:Ι. Τσιάλτας1,2 και Μ. Κασιούμη1,3
1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Γεωπονίας, Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, 540 06 Θεσσαλονίκη, 2Παρούσα διεύθυνση: ΤΕΙ Κοζάνης- Παρ/μα Φλώρινας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, 531 00 Φλώρινα, 3 ΕΘΙΑΓΕ-Σταθμός Γεωργικής Έρευνας Ιωαννίνων, Εθνικής Αντίστασης 1, Κατσικάς, 455 00 Ιωάννινα
Λέξεις Κλειδιά:Αγρωστώδη, κόστος κατασκευής φύλλων, πλατύφυλλα, ποολίβαδο, ψυχανθή
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ - Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 (Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία Ντίνη – Παπαναστάση)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet