Συγγραφείς:Kakouros P.1, Chouvardas D.2, Papanastasis V. P2
1EKBY (Greek Biotope Wetland Centre), 14th km Thessalonikis-Mihanionas, P.O. Box 60394 GR-570 01 Thermi, Greece 2Laboratory of Rangeland Ecology, Aristotle University, P.O. Box 286, Thessaloniki 54124, Greece
Λέξεις Κλειδιά:Edge density, cover, mean patch size, pastoral landscapes, patch density
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 © 2013 HELLENIC RANGE AND PASTURE SOCIETY (HERPAS) Edited by: Vrahnakis M., A.P. Kyriazopoulos, D. Chouvardas and G. Fotiadis
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet