Συγγραφείς:Χ. Μακρίδης1, Γ. Ρήγας2, Δ. Καντάς3, Β. Ράπτης1, Γ. Μπάσδρας1 και Ν. Ρήγας4
1Εργαστήριο Κτηνοτροφικών Φυτών, 2Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομίας και 3Εργαστήριο Διατροφής, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Τ.Ε.Ι. Λάρισας 4Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Πτυχιούχος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Λέξεις Κλειδιά:Αιγοπροβατοτροφία, βοσκότοποι, ανάλυση σε συστάδες, κτηνοτροφικά φυτά
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 (Επιμέλεια έκδοσης: Βασίλειος Π. Παπαναστάσης και Ζωή Μ. Παρίση)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet