Συγγραφείς:Skarlatou A., Chouvardas D., Ispikoudis I.
Laboratory of Rangeland Ecology, Aristotle University, P.O. Box 286, Thessaloniki 54124, Greece
Λέξεις Κλειδιά:18th century Venetian cadastral maps, grassland – shrubland, physiographic factors, G.I.S.
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 © 2013 HELLENIC RANGE AND PASTURE SOCIETY (HERPAS) Edited by: Vrahnakis M., A.P. Kyriazopoulos, D. Chouvardas and G. Fotiadis
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet