Συγγραφείς:Erahimi, M.¹ & Alizadeh, M.²
¹ Graduate of Rangeland Sciences Young Researchers Club, Nour Branch, Islamic Azad University, Nour, Iran (*corresponding author- Email: mahta.ir@gmail.com) ² Graduate of Rangeland Sciences, Young Researchers Club, Nour Branch, Islamic Azad University, Nour, Iran (Email: meysam.alizadeh2002@gmail.com)
Λέξεις Κλειδιά:Critical Areas, Grazing Gradient, Iran’s Grasslands
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 © 2013 HELLENIC RANGE AND PASTURE SOCIETY (HERPAS) Edited by: Vrahnakis M., A.P. Kyriazopoulos, D. Chouvardas and G. Fotiadis
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet