Συγγραφείς:Ε. Καρμίρης1, Η. Καρμίρης2 και Π. Τσιώρας3
1ΤΕΙ Λάρισας, Τμήμα Δασοπονίας Καρδίτσας, Τέρμα Μαυρομιχάλη, 431 00 Καρδίτσα 2Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), 541 24 Θεσσαλονίκη 3Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Υλοχρηστικής (227), 541 24 Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:Πολλαπλή χρήση λιβαδιών, βοσκοϊκανότητα, Ευρωπαϊκός λαγός, χρήση βιότοπων, άποψη κυνηγών
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΙΑ ΤΩΝ ΠΕΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Βόλος, 10 – 12 Νοεμβρίου 2004 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής & Θωμάς Γ. Παπαχρήστου)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet