Συγγραφείς:Μ. Καρατάσιου 1, Π. Κωστοπούλου1, Ε. Λυμπίκη1, Α. Λαζαρίδου2, Μ. Λαζαρίδου2
1Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286),Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, karatass@for.auth.gr 2Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης, 1ο χιλ Δράμας Μικροχωρίου, 66100 Δράμα
Λέξεις Κλειδιά:υδατικό δυναμικό, οσμωτικό δυναμικό, στοματική αγωγιμότητα, σπαργή
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 2014 (Επιμέλεια έκδοσης: Απόστολος Κυριαζόπουλος, Μαρία Καρατάσιου, Παρασκευή Σκλάβου, Δημήτριος Χουβαρδάς)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet