Συγγραφείς:Sidiropoulou Α.1, Mantzanas K.1, Vrahnakis M.S.2, Ispikoudis I.1
1 Laboratory of Rangeland Ecology, School of Forestry and Natural Environment, Α.U.Th., P.O.Box 286, 54124, Thessaloniki, e-mail: sidiropoulou_@hotmail.com 2 Dept. of Forestry and M.N.E., TEI of Larissa
Λέξεις Κλειδιά:abandonment, metrics, satellite images, Fragstats, GIS
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 © 2013 HELLENIC RANGE AND PASTURE SOCIETY (HERPAS) Edited by: Vrahnakis M., A.P. Kyriazopoulos, D. Chouvardas and G. Fotiadis
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet