Συγγραφείς:Ε. Καρμίρης, Κ. Σούτσας και Η. Καρμίρης
ΤΕΙ Λάρισας, Τμήμα Δασοπονίας Καρδίτσας, 431 00 Καρδίτσα
Λέξεις Κλειδιά:Μηδική η ήμερη, Ευρωπαϊκός λαγός, τροφικά διαθέσιμα, διαχείριση βιότοπων
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής, Αθανάσιος Ι. Σφουγγάρης, Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Αλέξανδρος Γ. Τσιόντσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet