Συγγραφείς:Α. Μερτζάνης1, Α. Παπαδόπουλος1 και F. Marabini2
1Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Παράρτημα Καρπενησίου, Tμήμα Δασοπονίας, 361 00 Καρπενήσι 2National Research Council, ISMAR, 101 P. Gobetti str., 401 29 Bologna, Italy
Λέξεις Κλειδιά:Βωξίτης, γεωμορφολογία, εξορυκτική δραστηριότητα, περιβάλλον
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΙΑ ΤΩΝ ΠΕΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Βόλος, 10 – 12 Νοεμβρίου 2004 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής & Θωμάς Γ. Παπαχρήστου)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet