Συγγραφείς:Κ. Ντάσιου1, Γ. Τσότσος2
1 Δρ. Τοπογράφος Μηχανικός, MSc., Τμ. Πολιτικών Μηχ. Α.Π.Θ., kntassiou@gmail.com 2 Δρ. Τοπογράφος Μηχανικός, D.E.A., Σχολικός Σύμβουλος, geotso55@otenet.gr
Λέξεις Κλειδιά:Μπλάτσι, Πιπιλίστα, χειμαδιά, κτηνοτροφία, χάρτες
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 2014 (Επιμέλεια έκδοσης: Απόστολος Κυριαζόπουλος, Μαρία Καρατάσιου, Παρασκευή Σκλάβου, Δημήτριος Χουβαρδάς)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet