Συγγραφείς:Mpokos1 P., Lakis2 C., Papazafeiriou3 A., Yiakoulaki4 M., Gouliari3 B., Papanikolaou1 K.
1Department of Animal Production, Faculty of Agriculture, AUTH, Greece, 2Lab. of Applied Soil Science, Faculty of Agriculture, AUTH, Greece 3Laboratory of Soil Science, Department of Plant Production, TEITH, Greece 4Department of Range Science, Faculty of Forestry & Natural Environment, AUTH, Greece
Λέξεις Κλειδιά:subalpine meadows, biomass, plant species, potassium, nitrogen
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 © 2013 HELLENIC RANGE AND PASTURE SOCIETY (HERPAS) Edited by: Vrahnakis M., A.P. Kyriazopoulos, D. Chouvardas and G. Fotiadis
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet