Συγγραφείς:Pappas I.A., Koukoura Z.
Faculty of Forestry and Natural Environment, Range Science Laboratory, Aristotle University of Thessaloniki, 54124, Thessaloniki, Greece.
Λέξεις Κλειδιά:climate change, moderate grazing, grasslands, soil organic carbon
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 © 2013 HELLENIC RANGE AND PASTURE SOCIETY (HERPAS) Edited by: Vrahnakis M., A.P. Kyriazopoulos, D. Chouvardas and G. Fotiadis
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet