Συγγραφείς:Μ. Τσακιρίδου1, M. Παπαδοπούλου2 και Σ. Παναγιωτίδης1
1Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής-Γεωβοτανικής, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., ΤΘ: 270, 541 24, Θεσσαλονίκη, tsakmarg@for.auth.gr 2 Institute of Geography, University of Cologne, Bernhard Feilchenfeld str. 11, 50969, Cologne, Germany
Λέξεις Κλειδιά:Δείκτες γύρης, βόσκηση, Χολομώντας, Ελλάδα
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 2014 (Επιμέλεια έκδοσης: Απόστολος Κυριαζόπουλος, Μαρία Καρατάσιου, Παρασκευή Σκλάβου, Δημήτριος Χουβαρδάς)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet