Συγγραφείς:Keisoglou I.1, Pasiou N.1, Kyriazopoulos A.P.1, Parissi Z.M.2, Abraham E.M.2, Korakis G.1, Abas Z.3
1Department of Forestry and Management of the Environment and Natural Resources, Democritus University of Thrace, 193 Pantazidou str., 68200 Orestiada, Greece 2Laboratory of Range Science (236), Faculty of Forestry and the Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece 3Department of Agricultural Development, Democritus University of Thrace, 193 Pantazidou str., 68200 Orestiada, Greece Corresponding author: A.P. Kyriazopoulos (apkyriaz@fmenr.duth.gr)
Λέξεις Κλειδιά:Overgrazing - Plant cover - Silvopastoral system - Species composition
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 © 2013 HELLENIC RANGE AND PASTURE SOCIETY (HERPAS) Edited by: Vrahnakis M., A.P. Kyriazopoulos, D. Chouvardas and G. Fotiadis
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet