Συγγραφείς:Μ. Βραχνάκης1, Γ. Φωτιάδης2, Ε. Κουτσερή3, Σ. Νασιάκου4 και Κ. Σούτσας4
1Τμήμα Δασοπονίας & Δ.Φ.Π., ΤΕΙ Θεσσαλίας, T.K. 43100, Καρδίτσα, mvrahnak@teilar.gr 2Τμήμα Δασοπονίας & Δ.Φ.Π., ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, T.K. 36100, Καρπενήσι 3Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Τ.Κ. 53077, Λαιμός 4Τμήμα Δασολογίας & Δ.Π. & Φ.Π., Δ.Π. Θράκης, Τ.Κ. 68200, Ορεστιάδα
Λέξεις Κλειδιά:Juniperus excelsa, LIFE12 NAT/GR/000539, Πρέσπα
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 2014 (Επιμέλεια έκδοσης: Απόστολος Κυριαζόπουλος, Μαρία Καρατάσιου, Παρασκευή Σκλάβου, Δημήτριος Χουβαρδάς)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet