Συγγραφείς:Α. Τσιόντσης1, Ι. Μελιάδης1 και B. Hallmann2
1ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, 570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη, e-mail: tsiontsi@fri.gr, meliadis@fri.gr 2Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία Βασ. Ηρακλείου 24, 106 82 Αθήνα
Λέξεις Κλειδιά:Λιβάδια, ορνιθοπανίδα, Μαυροβούνι
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΙΑ ΤΩΝ ΠΕΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Βόλος, 10 – 12 Νοεμβρίου 2004 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής & Θωμάς Γ. Παπαχρήστου)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet