Συγγραφείς:Σ. Πολίτης1 και Α. Πολυμενόπουλος2
1Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας Πελοποννήσου, Τρίπολη 2Διεύθυνση Γεωργίας Αρκαδίας, Τρίπολη
Λέξεις Κλειδιά:Διαχείριση δασών, υλοτομίες, πυρκαγιές, βοσκότοποι, προβατοτροφία, αιγοτροφία
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Λεωνίδιο Αρκαδίας, 2-4 Οκτωβρίου 2008 (Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνος Θ. Μαντζανάς και Βασίλειος Π. Παπαναστάσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet