Συγγραφείς:Christoforidou, I.1, Mountousis, I.2,, Diamadopoulos, K.1, Yiakoulaki, M.3, Papanikolaou, K.1
1 Department of Animal Production, Faculty of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54124 Thessaloniki, Greece, 2 Technological Educational Institute (T.E.I.) of Western Macedonia, GR- 53100 Florina, Greece, 3 Department of Range and Wildlife Science, School of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece
Λέξεις Κλειδιά:Mediterranean shrublands, chemical composition, plant groups
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 © 2013 HELLENIC RANGE AND PASTURE SOCIETY (HERPAS) Edited by: Vrahnakis M., A.P. Kyriazopoulos, D. Chouvardas and G. Fotiadis
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet