Συγγραφείς:Σ. Γάκης 1, Ε. Καπαξίδη 2, Β. Τάντος 3, Χ. Αθανασίου 4, Α. Παπαϊωάννου 5, Ν. Εμμανουήλ 4 και Ο. Λαμπρινού 3
1 Διεύθυνση Δασών Νομού Μαγνησίας, Ξενοφώντος 1, 38333 Βόλος 2 Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά Αττικής 3 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λάρισας, 43100 Καρδίτσα 4 Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα 5 Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54006 Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:λιβάδι, έδαφος, ακάρεα, εποχιακή διακύμανση
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Λεωνίδιο Αρκαδίας, 2-4 Οκτωβρίου 2008 (Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνος Θ. Μαντζανάς και Βασίλειος Π. Παπαναστάσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet