Συγγραφείς:Ι.H. Τσίτρα1, Α.E. Τάξος1, Γ. Φωτιάδης2, Ι. Καζόγλου1 και Μ. Βραχνάκης1
1 Τμήμα Δασοπονίας και Δ.Φ.Π., ΤΕΙ Λάρισας Τ.Κ. 43100 Καρδίτσα, e-mail: ioannats@gmail.com 2 Τμήμα Δασοπονίας και Δ.Φ.Π., ΤΕΙ Καβάλας Τ.Κ. 66100 Δράμα
Λέξεις Κλειδιά:φυτοποικιλότητα, έλη, δείκτες ποικιλότητας, Θεσσαλία
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ξάνθη, 14-16 Οκτωβρίου 2010 (Επιμέλεια έκδοσης: Άννα Σιδηροπούλου, Κωνσταντίνος Μαντζανάς και Ιωάννης Ισπικούδης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet