Συγγραφείς:Drosos V. C.1, Giannoulas V. J.2, Doucas A. K. G.2
1Democritus University of Thrace, School of Forestry and Management of Environment and Natural Resources, Laboratory of Mechanical Sciences and Topography, Pantazidou 193 Str., P.C. 682 00 N. Orestiada, tel: +30 25520 41122, fax: +30 25520 41192, e-mail: vdrosos@fmenr.duth.gr 2Faculty of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, PC 54124, BO 226, tel.: +30 2310 998977, fax: +30 2310 998979, e-mail: vgiannou@for.auth.gr, adoucas@for.auth.gr
Λέξεις Κλειδιά:Evaluation, infrastructure development, mountainous dry grassland, consequence, alternative solutions
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 © 2013 HELLENIC RANGE AND PASTURE SOCIETY (HERPAS) Edited by: Vrahnakis M., A.P. Kyriazopoulos, D. Chouvardas and G. Fotiadis
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet