Συγγραφείς:Π. Παπαστυλιανού1, Σ. Κανδρέλης2, Χ. Ζινδριλής2, Α. Ευθυμίου2, Π. Γάτσιος2 και Φ. Αντωνόπουλος2
1 Εργαστήριο Γεωργίας, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, ΓΠΑ, 11855 Αθήνα, e-mail:ppapastyl@aua.gr 2 Εργαστήριο Τεχνολογίας Λιβαδοπονικών Συστημάτων και Οικολογίας, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, ΑΤΕΙ Ηπείρου
Λέξεις Κλειδιά:coronarium, Trifolium resupinatum, χρόνοι σποράς, αποδόσεις, LSWR
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ξάνθη, 14-16 Οκτωβρίου 2010 (Επιμέλεια έκδοσης: Άννα Σιδηροπούλου, Κωνσταντίνος Μαντζανάς και Ιωάννης Ισπικούδης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet