Συγγραφείς:Μ.Δ. Γιακουλάκη, Μ.Π. Ζαρόβαλη, Ι. Ισπικούδης και Β.Π. Παπαναστάσης
Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας – Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 541 24 Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:Λιβάδια, ζωοτροφές, αίγες, πρόβατα
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής, Αθανάσιος Ι. Σφουγγάρης, Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Αλέξανδρος Γ. Τσιόντσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet