Συγγραφείς:Χ.Κ. Ευαγγέλου1, Μ.Δ. Γιακουλάκη2 και Β.Π. Παπαναστάσης1
1Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (Τ.Θ. 286), 2Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (Τ.Θ. 236), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας- Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, 54124 Θεσσαλονίκη. Ε-mail: katydata@for.auth.gr
Λέξεις Κλειδιά:Λιβάδια, ζωοτροφές, αίγες, πρόβατα, εξισωτική αποζημίωση
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Λεωνίδιο Αρκαδίας, 2-4 Οκτωβρίου 2008 (Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνος Θ. Μαντζανάς και Βασίλειος Π. Παπαναστάσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet