Συγγραφείς:Δ. Χουβαρδάς, Α. Σιδηροπούλου, Κ. Μαντζανάς και Β. Π. Παπαναστάσης
Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Α.Π.Θ., Τ.Θ. 286, 54124 Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:Bόσκηση, πυρκαγιά, Corine Land Cover 2000, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.), εδαφικοί τύποι
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Λεωνίδιο Αρκαδίας, 2-4 Οκτωβρίου 2008 (Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνος Θ. Μαντζανάς και Βασίλειος Π. Παπαναστάσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet