Συγγραφείς:Paneris S. D.
Laboratory of Rangeland Ecology, Aristotle University, (286), Thessaloniki, 54124 Greece
Λέξεις Κλειδιά:species richness, species diversity, soil phosphorus, arbuscular mycorrhizal fungies (AMF), organic matter, fungicides
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 © 2013 HELLENIC RANGE AND PASTURE SOCIETY (HERPAS) Edited by: Vrahnakis M., A.P. Kyriazopoulos, D. Chouvardas and G. Fotiadis
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet