Συγγραφείς:Karakosta C. 1, Mantzanas K.2 , Papadimitriou M. 2, Papanastasis V.P. 2
1Ministry of Environment, Energy and Climatic Change. Chalkokondili 31, 10432, Athens, Greece 2Laboratory of Rangeland Ecology, Aristotle University, 54124, Thessaloniki, Greece
Λέξεις Κλειδιά:Shannon index, Grazing, Production, Herbaceous species, Woody species
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 © 2013 HELLENIC RANGE AND PASTURE SOCIETY (HERPAS) Edited by: Vrahnakis M., A.P. Kyriazopoulos, D. Chouvardas and G. Fotiadis
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet