Συγγραφείς:Α.Β. Αϊναλής1, Κ.Ν. Τσιουβάρας2 και Α.Σ. Νάστης2
1Δ/νση Δασών Π.Κ.Μ., 2Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων Α.Π.Θ.
Λέξεις Κλειδιά:Ποιότητα βοσκήσιμης ύλης, υποβαθμισμένο ποολίβαδο, θαμνόμορφα ξυλώδη είδη, βόσκηση
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ - Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 (Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία Ντίνη – Παπαναστάση)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet