Συγγραφείς:Η. Καρμίρης1, Π. Σκλάβου1, Ζ. Παρίση1, Ε. Αβραάμ1, Α. Κυριαζόπουλος2, Κ. Τσιουβάρας1
1 Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη 2 Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Τ.Κ. 68200, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Λέξεις Κλειδιά:αγροτικά και θηραματικά ζώα, αναγέννηση δρυός, αειφορική διαχείριση
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ξάνθη, 14-16 Οκτωβρίου 2010 (Επιμέλεια έκδοσης: Άννα Σιδηροπούλου, Κωνσταντίνος Μαντζανάς και Ιωάννης Ισπικούδης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet