Συγγραφείς:Π.Δ. Πλατής1, Θ.Γ. Παπαχρήστου1, Σ. Στάης2 και Σ. Καζαντζίδης3
1Εργαστήριο Λιβαδικών Πόρων, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., 570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη, e-mail: pplatis@fri.gr, tpapachr@fri.gr 2Άρμεν 18-20, 661 00 Δράμα, e-mail: stais@dra.forthenet.gr 3Εργαστήριο Δασοπονίας Περιβάλλοντος και Άγριας Ζωής, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., 570 06 Βασιλικά, Θεσσαλονίκη, e-mail: savkaz@fri.gr
Λέξεις Κλειδιά:Ενδιαιτήματα, ποολίβαδα, θαμνολίβαδα, βόσκηση, ορεινό συγκρότημα
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΙΑ ΤΩΝ ΠΕΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Βόλος, 10 – 12 Νοεμβρίου 2004 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής & Θωμάς Γ. Παπαχρήστου)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet