Συγγραφείς:Σ. Αβραμιώτης, Α. Σιαμαντζιούρας και Α. Τρούμπης
Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κτήριο Ξενία, Λόφος Πανεπιστημίου, 811 00 Μυτιλήνη
Λέξεις Κλειδιά:Βιολογικές εισβολές, Oxalis pes-caprae, Μεσογειακά ποολίβαδα, οικοσυστημική απόκριση, νήσος Λέσβος
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ – Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 (Επιμέλεια έκδοσης: Βασίλειος Π. Παπαναστάσης και Ζωή Μ. Παρίση)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet