Συγγραφείς:Κ.Γ. Παπασπυρόπουλος1, Α. Κυριαζόπουλος2, Α. Γιωτοπούλου3
1 Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής (242), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, +302310992341, e-mail: kodafype@for.auth.gr 2 Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, ΔΠΘ, Ορεστιάδα 3 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, ΤΕΙ Λαμίας, Καρπενήσι
Λέξεις Κλειδιά:τεχνική εξαρτώμενης αποτίμησης, κτηνοτροφία, υπηρεσίες λιβαδικών οικοσυστημάτων, εκτροφείς βοοειδών, αποτίμηση άυλων αγαθών
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ξάνθη, 14-16 Οκτωβρίου 2010 (Επιμέλεια έκδοσης: Άννα Σιδηροπούλου, Κωνσταντίνος Μαντζανάς και Ιωάννης Ισπικούδης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet