Συγγραφείς:Ν. Δ. Χασάναγας ¹, Π. Μπίρτσας² και Χ. Σώκος3
¹Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, 57006, Βασιλικά - Θεσσαλονίκη, nikolaos_hasanagas@fri.gr ² Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Διαχείρισης Άγριας Πανίδας, 431 00 Καρδίτσα 3 Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας & Θράκης, Εθνικής Αντιστάσεως 173-175, 55134, Καλαμαριά – Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:Κοινωνικοοικονομική σημασία της θήρας του λαγού, πανίδα, αναψυχή
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Λεωνίδιο Αρκαδίας, 2-4 Οκτωβρίου 2008 (Επιμέλεια έκδοσης: Κωνσταντίνος Θ. Μαντζανάς και Βασίλειος Π. Παπαναστάσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet