Συγγραφείς:Ε. Σεντελίδου1, Κ. Χριστούλας2, Ι. Ισπικούδης1 και Θ. Σεντελίδης2
1Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Α.Π.Θ., 541 24 Θεσσαλονίκη 2Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Α.Π.Θ., 541 24 Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:Οικονομία, αειφορικός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Καρπενήσι, 4-6 Σεπτεμβρίου 2002 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής, Αθανάσιος Ι. Σφουγγάρης, Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Αλέξανδρος Γ. Τσιόντσης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet