Συγγραφείς:Ι. Παπαδόπουλος1, Δ. Παλάσκας2, Σ. Γκατζογιάννης2 και Ν. Στάμου2
1Διοίκηση Δάσους Περτουλίου, 420 32 Περτούλι Τρικάλων, e-mail: papad@for.auth.gr 2Α.Π.Θ,, Τμήμα Δασολογίας και Φ.Π., Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής, 541 24 Θεσσαλονίκη, e-mail: diomitris@for.auth.gr, spigat@for.auth.gr, nstamou@egnatia.ee.auth.gr
Λέξεις Κλειδιά:Οικονομική ανάλυση, βιολογική κτηνοτροφία, φυσικό κτηνοτροφικό πάρκο, αποδοτικότητα
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΛΙΒΑΔΙΑ ΤΩΝ ΠΕΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Βόλος, 10 – 12 Νοεμβρίου 2004 (Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Δ. Πλατής & Θωμάς Γ. Παπαχρήστου)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet