Συγγραφείς:Β . Νοϊτσάκης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τομέας Λιβαδοπονίας και θηραμάτων, Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων ( 236 ), Θεσσαλονίκη.
Λέξεις Κλειδιά:Ακυανογένεση , κυανογένεση, παραγωγή, πυκνότης
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΜΩΝΩΝ - Πρακτικά του Α' Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου που έγινε στη Δράμα, από 6 έως 8 Νοεμβρίου 1996 (Επιμέλεια έκδοσης: Β. Παπαναστάοης)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet