Συγγραφείς:Δ. Βάσσιος, Μ. Γεωργιάδου
Πασαλίδη 41, 54453 Θεσσαλονίκη
Λέξεις Κλειδιά:Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, άγρια πανίδα, παιχνίδι, κάρτες ¨υπερατού¨
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 2014 (Επιμέλεια έκδοσης: Απόστολος Κυριαζόπουλος, Μαρία Καρατάσιου, Παρασκευή Σκλάβου, Δημήτριος Χουβαρδάς)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet