Συγγραφείς:Σ. Ντίνα1, Ζ. Ανδρεοπούλου2, Θ. Τσιτσώνη3, Π. Λεφάκης2
1 Κρήτης 37, Τ.Κ. 54645, Θεσσαλονίκη, email: ntina.sofia@hotmail.com, 2 Εργ. Δασικης Πληροφορικης, Τμήμα Δασολογίας & Φ.Π., Α.Π.Θ., ΤΘ247, 54124 Θεσσαλονίκη, email: randreop@for.auth.gr, plefakis@for.auth.gr 3 Εργ. Δασοκομίας, Τμήμα Δασολογίας & Φ.Π., Α.Π.Θ., ΤΘ 262,54124 Θεσσαλονίκη, email: tsitsoni@for.auth.gr
Λέξεις Κλειδιά:Περιβάλλον διεπαφής, καταγραφή, διαχείριση, είδος δένδρου, δασοκομικά χαρακτηριστικά
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, 1-3 Οκτωβρίου 2014 (Επιμέλεια έκδοσης: Απόστολος Κυριαζόπουλος, Μαρία Καρατάσιου, Παρασκευή Σκλάβου, Δημήτριος Χουβαρδάς)
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet