Συγγραφείς:Galliou1, G., Hasanagas2, N., Yiakoulaki3*, M., Papanikolaou1, K.
1Animal Science Department, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece, 2University Forest Administration, Thessaloniki, 3Department of Range Science, School of Forestry and Natural Environment, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece *Corresponding author: Maria Yiakoulaki, Email: yiak@for.auth.gr
Λέξεις Κλειδιά:Rangelands, sheep farming system characteristics
Αρχείο PDF:Κατεβάστε τη Δημοσίευση σε PDF Αρχείο
Βιβλίο:Dry Grasslands of Europe: Grazing and Ecosystem Services, Proceedings of 9th European Dry Grassland Meeting (EDGM) Prespa, Greece, 19-23 May 2012 © 2013 HELLENIC RANGE AND PASTURE SOCIETY (HERPAS) Edited by: Vrahnakis M., A.P. Kyriazopoulos, D. Chouvardas and G. Fotiadis
© Copyright 2008-2015 by HERPAS - Hosted by Alt3rnet